Ordres i Resolucions sobre formació i ocupació que s’han publicat al DOGC al llarg d’aquest mes d’agost
28-8-18

Una informació de l'Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'FMC 
 
  • ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
 
  • ORDRE TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.
 
  • ORDRE TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.
  • RESOLUCIÓ TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • RESOLUCIÓ TSF/1971/2018, d'11 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilitat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

IMPORTANT