Consells per a nous -i no tan nous- electes: La gestió del canvi al món local

Antoni Biarnés

Director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

antonibiarnes@antonibiarnes.cat

LA GESTIÓ DEL CANVI AL MÓN LOCAL

L’alcalde/ssa o regidor/a que aspira a transformar la realitat en què viu i opera haurà de lliurar grans batalles -pacífiques, unes; cruentes, altres- per fer realitat els canvis que somia, vencent les pors, resistències i ansietats que tota superació de l’status-quo provoca (ja deia Maquiavel que canviar les coses és sempre molt difícil, perquè aquells que en poden resultar perjudicats es mobilitzen activament, mentre que els que podrien beneficiar-se’n s’ho queden mirant des de la barrera). 
  • Fer prendre consciència als afectats de la necessitat del canvi: si no se sent aquesta necessitat, si no es veu clara la seva conveniència o fins i tot imprescindibilitat, no existirà la força d’ignició suficient per a escapar de la 'gravetat' empresonadora de la configuració actual de les coses; 
  • Clarificar la fita a aconseguir: l’objectiu ha de ser clar i visible, a més de motivador i assequible;
  • Crear una coalició per a liderar el pas de la situació problemàtica o subòptima A a la situació desitjada B: necessitarem aliats que ens donin suport  i tropes que obrin camí, i ens hem  d’assegurar de la neutralitat o no-bel·ligerància d’alguns actors que podrien obstaculitzar el canvi;
  • Definir una estratègia: tot objectiu precisa d’un camí que ens meni fins a la seva consecució, tenint en compte les circumstàncies del cas i les alternatives practicables;
  • Aconseguir victòries a curt termini: la moral dels "exèrcits del canvi" guanyarà molts enters (i la dels enemics començarà a trencar-se) si s’ aconsegueixen algunes victòries aviat, que provin la viabilitat de l’estratègia que es persegueix i els beneficis de les transformacions que es proposen;
  • Implicar a més gent en el procés: el canvi ha d’actuar com una gran bola de neu, que encara que comenci a rodar amb una grandària modesta (potser sigui aquesta la nostra estratègia: iniciar el canvi amb les nostres millors tropes, encara que reduïdes, pel flanc més dèbil o secundari  de l’status-quo enemic), per a després anar adquirint una dimensió i una velocitat creixents que resultin imparables;
  • Consolidar els guanys obtinguts: mai hem de donar per guanyada la guerra fins que el darrer dels resistents hagi capitulat, i tampoc ens pot agafar per sorpresa un 'contraatac' dels sectors conservadors que ocasioni una pèrdua de posicions;
  • I arrelar els nous enfocaments en la cultura i/o estructures i procediments de l’organització o comunitat: per assegurar que no hi hagi marxa enrere, el nou ordre ha de poder sostenir-se per si mateix, i això no pot dependre únicament de la 'força' amb què el recolzem, sinó també del hardware -els sistemes- i software -els intangibles, allò que la gent interioritza com "la manera adequada de fer les coses aquí"- de la casa.

Seguint aquesta metodologia, potser no sempre ens en sortirem, però en tindrem més opcions i pel camí aprendrem valuoses lliçons.

SI VOLEU APROFUNDIR EN LES MANERES D’ESDEVENIR UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A, EL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS INICIARÀ AVIAT UN CURS PLE D’EINES I RECOMANACIONS PER ALS ELECTES LOCALS, ESPECIALMENT ELS NOUS. MÉS INFORMACIÓ A: “CURS COM SER UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A