Resolució de l’ACR adreçat als ens locals
4-11-19

RESOLUCIÓ TES/2791/2019, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.


La iniciativa de l'Estratègia Europa 2020 “Unió per a la innovació” reconeix la importància del mercat de la contractació pública —aproximadament el 17% del producte interior brut (PIB) de la Unió Europea— i el seu elevat potencial per impulsar la innovació. La iniciativa promou que les administracions públiques utilitzin la contractació pública de productes i serveis innovadors per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis públics i que aquesta contractació es pugui cofinançar amb fons europeus.

[...]

RESOLUCIÓ COMPLETA