Barreres i impulsors per a les accions de canvi climàtic urbà. Participa en un estudi de recerca
Estudis recents suggereixen que la fixació d’objectius climàtics pot ser un motor important d’acció de les polítiques. Tot i això, encara sabem massa poc sobre les maneres en què les ciutats passen des de la identificació de problemes fins a la fixació d’objectius climàtics i la implementació d’accions climàtiques.

Per ajudar a comprendre millor les barreres i els impulsors de l’acció del canvi climàtic urbà, així com els actors i estratègies clau que contribueixen a l’aplicació d’objectius del canvi climàtic, la Universitat de Hull (Regne Unit) i el Pacte dels Alcaldes-Europa Office han dissenyat una enquesta online que s’adreça als signants del Pacte.

L’enquesta pretén recopilar informació sobre objectius, contextos i actors implicats a les ciutats que han signat el Pacte d’Alcaldes i, per tant, compromesos a emprendre accions com a resposta al canvi climàtic. Els resultats de l’enquesta informaran estudis més en profunditat de ciutats seleccionades per entendre millor qui és el centre de l’èxit (o la falta d’aquest) d’accions de canvi climàtic, inclòs el paper de les xarxes de ciutats, les raons per a les ciutats a prendre accions i les diferents maneres d’incorporar les accions contra el canvi climàtic a les administracions de la ciutat i altres institucions urbanes.

Si us plau tinguin en compte omplir l’enquesta per contribuir a una millor comprensió de l’acció de canvi climàtic urbà.

L’enquesta consta de 20 preguntes i us hauria de portar aproximadament 10-15 minuts per completar-la.

L’enquesta en anglès


*A text from 'the Covenant of Mayors'