Noves directrius de planificació per a una mobilitat urbana sostenible
29-11-19

Les noves directrius de planificació per a una mobilitat urbana sostenible (SUMP) es van presentar a la Conferència de CIVITAS a l'octubre a Graz, Àustria. Les directrius es van actualitzar per reflexionar sobre les principals tendències de la mobilitat urbana, així com l’experiència pràctica recollida per ciutats de tota Europa.

Les directrius segueixen un procés intens de consulta d'un any a les parts interessades, incloent-hi les ciutats, els Projectes SUMP CIVITAS, ELTIS i les principals investigacions sobre mobilitat. S'ha validat en estreta col·laboració amb la comunitat SUMP: mitjançant diverses xarxes importants de ciutats, s'ha tingut especial cura per incloure comentaris de tot tipus de ciutats i regions.
 
Les directrius estan disponibles a Eltis, l’observatori de la mobilitat urbana, que s’ha actualitzat per a l’ocasió i serveix de document de referència per als professionals del transport urbà i la mobilitat implicats en el desenvolupament i la implementació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (SUMPs).

Directrius SUMP actualitzades
*A text and image from 'the Covenant of Mayors'