La nova publicació té com a objectiu tornar la natura als espais urbans
La Província de Barcelona (coordinadora del Pacte Europeu dels Alcaldes) acaba de publicar el llibre "Renaturing Cities", per proporcionar suport als planificadors urbans en l'aplicació de solucions basades en la naturalesa al planejament urbanístic.

Actualment, les ciutats lluiten a l’hora d’oferir als ciutadans la qualitat de vida que desitgen. Això es deu d’una banda a una planificació d’espais públics centrada en conceptes de mobilitat poc saludables (ús de vehicles privats) i conceptes de zonificació de la ciutat i, d’altra banda, a l’escassa resiliència dels centres urbans al canvi climàtic.

Els espais verds urbans van resultar ser una eina útil per millorar la qualitat de vida de les ciutats i per reduir la seva petjada ambiental. Aquesta nova publicació (accessible en anglès, castellà i català) proporciona una visió general de les teories, estratègies i mesures per tornar la natura a la ciutat.

INFORMACIÓ DEL LLIBRE