Finançament dels plans de qualitat de l'aire: orientació per a ciutats i autoritats locals
Tenint en compte la naturalesa localitzada dels motors i les conseqüències de la contaminació de l’aire en la salut dels ciutadans, les autoritats municipals i locals se situen en la millor posició per implementar mesures efectives per millorar la qualitat de l’aire, pel seu coneixement del territori, els actors i les palanques de política (per exemple, l’urbanisme, infraestructures/ gestió de trànsit, permisos d’habitatge, política d’aparcament, etc).

La qualitat de l’aire és un dels dotze temes prioritaris de l’Agenda Urbana per a la UE i la Col·laboració d’Acció Urbana relacionada per a la Qualitat de l’aire està dedicada a implementar solucions per garantir una bona qualitat de l’aire per a la salut humana (Pacte d’Amsterdam, maig de 2016). Per fer-ho, cal emprendre accions normatives i tècniques per frenar la contaminació de l’aire intervenint en les seves principals fonts (per exemple, transport, energia, sector agrícola).

Un nou document d’orientació publicat pel Banc Europeu d’Inversions està pensat com una eina de suport per als principals actors a nivell de la UE, nacional, regional, metropolità i urbà per identificar, integrar i millorar els esquemes de finançament tradicionals i innovadors dedicats a la implementació de mesures de qualitat de l’aire. En fer-ho, l’orientació pretén posar de manifest les oportunitats per aprofitar la implicació tant de recursos financers públics com privats.

*A text from the 'Covenant of Mayors'