Marta Camps: Les noves lleis, especialment la de Contractes, compliquen la vida als ajuntaments