Bandera de l'independentisme
Com és possible que es faci bandera de l'independentisme per part d'alguns partits que a la vegada son governadors de ens locals com ajuntaments i Diputació, o la mateixa Generalitat, i a la mateixa vegada compleixin les ordres del Govern central en quan a retallades i a sobre tenint un dictàment de vulnerabilitat de les competències de la Gene??.

Dóna la impressió que ens volem fer combregar amb rodes de molí, perquè no ens cap al cap que es vulgui esquivar la llei i el govern espanyol convocant un referendum, i a la vegada no es pugui esquivar un simple RD. Com es pot donar un cop de puny a la taula i contagiar una acció tan suposadament valerosa al ciutadà, com és iniciar el procés per a un estat propi i a la vegada enviar els mossos d'esquadra a sacionar els "no vull pagar" de les autopistes del govern central, i arribar a pensar que ningú depara en el detall? Com es pot matxacar al ciutadà català per designis del govern central i parlar de pais?? això és a Dios rogando y con el mazo dando.

Per suposat, estic disposat a entendre que no hi ha explicació.

Atentament,
Ernest Priego