Dos preguntes a l'alcalde d'Agramunt
Distingit Senyor Alcalde d'Agramunt:

Porto més d'un any realitzant diverses gestions i presentat diversos escrits davant l' Ajuntament, per aconseguir resposta a aquestes dues simples preguntes:

Pregunta 1:

Quin és l'horari regulador de les terrasses dels establiments d'hosteleria de la ciutat (no les terrasses exteriors, sinó el de les terrasses semiexteriores ubicades a l'interior dels locals?

Pregunta 2:
Està permès fumar en aquestes terrasses?

Com veurà les preguntes són simples, el vergonyós és que després d'un any no tingui la resposta i que pateixi les molèsties nocturnes derivades de l'incompliment de l'horari de tancament, fet que quan vaig a denunciar davant la policia local, no accepten la meva denúncia al · legant que desconeixen l'horari de tancament d'aquestes terrasses?

Atentament

Jordi Hernández i Gasull
Agramunt