12.11.19 - BARCELONA • Barcelonès

71 ens locals ja han sol·licitat prop de 500 activitats de suport al teixit empresarial

Martes, 12 de Noviembre de 2019

Es tracta d’un recull que té com a objectiu posar a l'abast dels ens locals un conjunt de serveis d'acompanyament, activitats formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l'oferta local dels centres de serveis a les empreses.

Des de principis d’any fins a l’actualitat, 71 ens locals han sol·licitat 471 accions que formen part del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial, impulsat per la Diputació de Barcelona. Un recull que té com a objectiu posar a l'abast dels ens locals un conjunt de serveis d'acompanyament, activitats formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l'oferta local dels centres de serveis a les empreses.

En concret, s’han sol·licitat 186 sessions d'acompanyament per a persones emprenedores, 160 sessions informatives sobre temes d'actualitat, 111 tallers de consolidació d’empreses i 14 dinàmiques de networking. Cal destacar, que aquestes activitats van rebre una valoració mitja de 9 sobre 10, tant per part dels participants com dels ens locals.

El recull d’enguany compta amb 55 noves activitats per a emprenedors: 10 Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores, 24 Sessions informatives sobre temes d'actualitat, 19 Tallers de consolidació d'empreses i 2 Dinàmiques de networking.

Les activitats del Recull tenen una subvenció del 75% del cost total de l’activitat i del 90% en el cas en que l’activitat sigui supramunicipal i sempre que hi hagi prou consignació pressupostària i amb el límit de subvenció de 15.000 euros per ens local.