15.11.19 - BARCELONA • Barcelonès

L'FMC celebra avui la seva 30a Assemblea General

Viernes, 15 de Noviembre de 2019

La Federació de Municipis de Catalunya celebra avui 15 de novembre la seva 30a Assemblea General a l'Espai Francesca Bonnemaison, a Barcelona


Imatge de l'assemblea. Foto: alcaldes.eu.
Ordre del dia i la documentació corresponent amb la nova data i els nous terminis d’inscripció i de delegació.  

De conformitat amb l’article 21 i concordants dels vigents Estatuts de l’FMC, es convoca l’Assemblea General de caràcter ordinari de l’FMC per al divendres dia 15 de novembre, a les 12.00h, a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (Carrer de Sant Pere Més Baix, 7), d’acord amb el següent:

Ordre del dia

1. Constitució de l’Assemblea. Aprovació de l’ordre del dia, del reglament i elecció de la Mesa.

2. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 18 d’octubre de 2018.

3. Pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici 2019. Ratificació de l’acord d’aprovació del Comitè Executiu del 7 de juny de 2019.

4. Comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2018. Formulats i elevats a l’Assemblea General pel Comitè Executiu del 7 de juny de 2019. Ratificació.

5. Memòria d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent a l’any 2018. Ratificació de l’acord d’aprovació del Comitè Executiu del 7 de juny de 2019.

6. Proclamació de les candidatures presentades als òrgans de govern de l’FMC: Consell Nacional, Comitè Executiu –vocals, vicepresidents i president-. Votació i escrutini.

7. Elecció i proclamació dels nous membres electes dels òrgans de govern de l’FMC.

8. Proposta de Resolució: Unificació del Municipalisme.

9. Cloenda de l’Assemblea.

Tota la documentació corresponent està disponible en l'enllaç inferior. També hi trobareu els models necessaris per formalitzar la inscripció. Amb la documentació trobareu els models necessaris per formalitzar la inscripció, o la delegació del vot si s’escau. Us preguem que feu arribar tota la documentació pertinent per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic 30assemblea@fmc.cat

El termini per a les inscripcions i per a les delegacions de vot finalitza a les 15.00h del dia 13 de novembre de 2019.

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, rebreu un correu electrònic amb un codi QR que serà la vostra acreditació, personal i intransferible, i que haureu de mostrar a la recepció per accedir a la 30a Assemblea General.


Vegeu la documentació