24.3.20 - GIRONA Gironès

Dipsalut proposa recursos pedagògics per treballar la salut emocional dels infants

Martes, 24 de Marzo de 2020

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha elaborat un directori d'activitats, que es poden dur a terme a casa, per treballar les competències emocionals

Foto: Diputació de Girona.
Des del programa d'educació per a la salut de Dipsalut, el "Sigues tu", es proposa un seguit de recursos per entrenar les habilitats per a la vida d'infants i adolescents a casa, mentre dura el confinament pel COVID-19. Es tracta de tallers, vídeos, jocs, cançons, manualitats, dinàmiques o contes que serveixen per desenvolupar les destreses psicosocials en família.

Serveixen per entrenar les habilitats que l'Organització Mundial de la Salut reconeix com a bàsiques per poder moure's per la vida, afrontar positivament els desafiaments que sorgeixen i per adoptar i mantenir estils de vida saludables. Algunes de les destreses psicosocials que es poden treballar amb aquestes propostes són: el reconeixement i la gestió dels sentiments i les emocions (amb activitats especialment dirigides a gestionar la frustració, la por, el dol..), l'autoconeixement i l'autoestima, el maneig de la tensió i l'estrès, la comunicació interpersonal, la negociació i rebuig, l'empatia, la col·laboració i el treball en equip, l'advocació i defensa, el pensament crític o la presa de decisions i la solució de problemes.

L'objectiu és donar continuitat, en la mesura del possible, a l'educació en competències emocionals i estils de vida saludables que normalment, amb el "Sigues tu", es duu a terme a les aules i en els tallers dirigits a famílies. Com que, amb motiu de la pandèmia actual, les sessions a les escoles i per a mares i pares s'han hagut de suspendre, s'ha buscat una manera d'evitar que aquesta feina s'aturi completament. Amb aquesta intenció, s'ha identificat i catalogat un seguit de recursos que permeten treballar les competències emocionals a casa, de manera senzilla i lúdica, i sense necessitat de tenir coneixements previs sobre el tema.

Aquest directori d'activitats s'ha posat a disposició dels centres educatius de la demarcació, de les associacions de pares i mares i altres entitats col·laboradores per tal que el difonguin entre les famílies. També es troba disponible, per a tothom a qui interessi, a la pàgina web del programa "Sigues tu".